Tuyển dụng JavaScript Developer

Số lượng: 7 – 10 Thu nhập: 8.000.000 – 50.000.000 VND theo năng lực  Mô tả công việc:   Phát triển các dự án Web, Mobile và Cloud theo yêu cầu của khách hàng.  Phát triển các …

Create a new user on Linux

To create a new user, first we need to login as a superuser into the server. Afterwards we can add a new user using useradd. Now let’s set the password …